Matematikai, természettudományos és informatikai készségek és kompetenciák fejlesztési területéhez kapcsolódó rendezvényt szervezett iskolánk március 5-én. A cél a tanulók pályatervezési és életvezetési kompetenciáinak megalapozása, a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazása volt az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével.

A Kecskeméti Tankerületi Központ kezdeményezése és irányítása mellett az EFOP-3.2.5-17-2017-00033 „Egy cél, több út” pályaorientációs pályázatban vállalt program törekvéseit a meglévő eszközpark és a projekt során beszerzett informatikai eszközök bevonásával különböző tevékenységi formák szolgálták a tanórákon és azokon kívül is. Fontosnak tartjuk, hogy ezek összhangban legyenek a mai kor követelményeivel, illetve pedagógiai programunk a matematika, a természettudomány és az informatika területeit érintő céljaival. Szükségesnek látjuk többek között a programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenységek életkornak megfelelő biztosítását, ezért a tanulók korosztályuknak megfelelően próbálhatták ki ezt a tevékenységet. A műhelyfoglalkozások tapasztalatait sikeres emberek, szülők életpályájának bemutatásával tovább lehet erősíteni és élővé tenni. Célunk volt az is, hogy a foglakozásokon részt vevő tanulók az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken társaiknak, szüleiknek és minden érdeklődőnek bemutassák megszerzett tudásukat.

A 3D-nap programjai között szerepelt számos rangos előadás és bemutató. Meghívott előadók voltak:

  • Fredee Kft., téma: 3D tervezés, modellezés, szkennelés, nyomtatás
  • Stiefel Eurocart Kft., téma: padlórobotok világa, digitális oktatási eszközök, robotika
  • HungARTradició Kft., téma: humanoid robotok bemutató

A résztvevő cégek munkatársai szakmai bemutatót tartottak a 3D nyomtatás, szkennelés, digitalizálás, tervezés témában. A reggel nyolc órakor kezdődött szakmai napon a moderátorok folyamatos szakértői tájékoztatást adtak a résztvevő diákoknak a MTMI területhez kapcsolódó eszközök használatáról. Az interaktív nap során a legújabb technikai lehetőségeket és additív gyártástechnológiákat is bemutatták. A gazdag program megvalósítását az EFOP-3.2.5-17-2017-00033 pályázati támogatás tette lehetővé.

DSC00311
DSC00311
DSC00311

A 3D napon készült képek megtalálhatók a képtárban.

A Félegyházi Közlöny cikke az eseményről további képekkel.