Kedvezményezett neve: Kecskeméti Tankerületi Központ

Projekt címe: „Egy cél, több út! „

szerződött támogatás összege 189.997.857 Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

„A pályázatban vállalt programunkkal célunk a pályaorientáció megerősítése az iskolákban, a pályaválasztásban résztvevő pedagógusok, szakszolgálati munkatársak és szakmai partnerek bevonásával. Részcélunk a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűbbé tétele, együttműködve az iskolai pályaorientációs tevékenységet folytató pedagógusokkal, a szakképzési centrumok és felsőoktatási intézmények oktatási, képzési referenseivel. További célunk a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, tanulói fórumok és szülői klubok keretében végzett rendszeres felvilágosító, támogató tevékenység végzésével. Fontos célkitűzésünk a mindenki számára elérhető tájékoztató anyagok (kiadvány, film) webes, illetve papíralapú megjelenítése, fókuszálva a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai tartalmakra.

Programunk további célja, hogy a tanulókat felkészítse a továbbtanulásra, hosszú távon a munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelésre. Ezen felül célja még, az egész életen át tartó tanulás, a tanulók pályatervezési és életvezetési kompetenciáinak megalapozása, kiemelten a matematika, informatika, műszaki- és természettudományok területén. Programunk megvalósítása során előtérbe helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire képesek az iskolában olyan tudással és kompetenciákat elsajátítani, amelyek révén sikeressé válnak a munka világában. Ennek érdekében programunk megvalósítása során előtérbe helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével.”

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2019. szeptember 30.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00033

A projekttel kapcsolatos eseményekről szóló cikkek a honlapon.