Beiratkozás – IDŐPONTVÁLTOZÁSOK – 04. 03.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
  • nem állami fenntartású általános iskolába,
  • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
 2. A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Továbbra is a korábban megadott online felületeket kérjük használni a beiratkozáskor:

A körzetes tanulókat automatikusan beírja a rendszer. Így csak telefonos megerősítést kérünk.

A körzeten kívülieknek kell “Szándéknyilatkozatot” kitölteni arról, hogy iskolánkat választják. A szándéknyilatkozat itt letölthető (esetleg a portán átvehető előre egyeztetett időpontban). Ennek eljuttatását is online kérjük, vagy az iskola postaládájába kérjük bedobni a beiratkozás időpontjában. 2020. 04. 28 – 2020. 05. 15-ig.

Minden egyéb nyomtatványt később kérünk.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség.
A személyes ügyintézést lehetőleg mellőzzük, csak nagyon indokolt esetben (kérjük előre egyeztetett időpontban).

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Kiskunfélegyháza, 2020. 04. 03.

Tisztelettel:

Terbe Ákosné
intézményvezető


Beiratkozás

Kedves Szülők, kedves leendő első osztályosok!

A 2020/21-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások eljárásrendje módosult a veszélyhelyzetre tekintettel. Nem kell személyesen megjelenniük az iskolában, mert a beiratkozás rendje intézhető:

Akármelyik módot választja a beiratkozás során a következő adatokra lesz szükség:

 • a gyermek születéskori neve (születési anyakönyv szerint)
 • a gyermek szülőjének/gondviselőjének személyét igazoló igazolvány (típusa/száma)
 • a gyermek lakcímkártyáján szereplő pontos lakcím
 • a gyermek TAJ száma
 • a szülő lakcímkártyája (állandó lakcíme és tartózkodási helye/az a cím, ahová az értesítést kéri)
 • a szülő telefonszáma, e-mail címe
 • ha van a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakértői vélemény, ha van rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata
 • melyik tantárgyat választja a két lehetőség közül: etika / hit- és erkölcstan
  • római katolikus hittan
  • református hittan
  • egyéb
 • igényel-e napközis ellátást gyermeke számára (délután napközi étkezéssel, illetve igény szerint diétás étkeztetés)

Beiratkozás időpontja: 2020. április 20-24. 8-16 óráig

A személyes ügyintézést lehetőleg mellőzzük, csak nagyon indokolt esetben (kérjük előre egyeztetett időpontban).

Elérhetőségeink:

Iskolánkról, a leendő elsős tanító nénikről bővebben tájékozódhat a honlapunkon.

Szeretettel várjuk a szülők bejelentkezését!

Kiskunfélegyháza, 2020. április 2.

Tisztelettel:

Terbe Ákosné
intézményvezető


Az E-ügyintézés használatának leírása

Kedves Szülők!

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
A felület 2020. április 6. és 2020. április 24. között fog élni!

I. Ha nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor rendelkezik Ön a Kréta rendszerhez belépési azonosítóval. A belépés folyamata amennyiben rendelkezik azonosítóval:

 1. Belépés a Kréta rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
 2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

II. Ha nincs iskolánk Kréta rendszeréhez belépési jogosultsága, akkor a belépés folyamata:

 1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
 2. Regisztráljon új, ideiglenes felhasználóként!
 3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola (OM: 202964)

Kiskunfélegyháza, 2020. 04. 02.

Tisztelettel:

Terbe Ákosné
intézményvezető


A leendő elsős tanító nénik bemutatkozása

Lakihegyiné Bakró Mónika
Nagy Lajosné


Beiskolázási körzethatárok

OM 202964 Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola (6100 Kiskunfélegyháza, Dózsa György utca 26-32.)

Kötelező felvételt biztosító körzete: Arad utca teljes, Attila utca páratlan végig, Bartók Béla utca teljes, Bokor utca teljes, Csíkszereda utca teljes, Csokonai utca teljes, Csólyosi út páratlan végig, Dankó Pista utca teljes, Dohány utca teljes, Dózsa György utca teljes, Erkel Ferenc utca teljes, Esze Tamás utca 000010-000010 folyamatos, Esze Tamás utca 000012-től végig folyamatos, Gábor Áron utca páratlan 000035-től végig, Gábor Áron utca páros 000042-től végig, Halasi út 000011-től végig folyamatos, Horváth Zoltán utca teljes, Katona József utca teljes, Kossuth Lajos utca páros 000012-től végig, Majsai út teljes, Marosvásárhelyi utca teljes, Mezősi Károly utca teljes, Nyomás II., Nyúl utca teljes, Vasút utca 000007-től végig folyamatos, X. körzet tanya teljes, XI. körzet tanya Bugaci úttól délre, XIII. körzet tanya teljes, Zamenhof utca teljes

OM 201063 Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 14.)

Kötelező felvételt biztosító körzete: Attila utca páros végig, Birs utca teljes, Csólyosi út páros végig, Csongor köz, Deák Ferenc utca teljes, Esze Tamás utca 000001-000009 folyamatos, Esze Tamás utca 000011-000011 folyamatos, Gábor Áron utca páratlan 000027-000033/A, Gábor Áron utca páros 000030-000040, Halasi út 000000-000010/A folyamatos, Hunyadi utca teljes, IX. körzet tanya teljes, Jókai utca páratlan végig, József Attila utca teljes, Kalmár József utca páratlan 000001-000017/A, Kalmár József utca páros 000002-000026, Karinthy Frigyes utca teljes, Kert utca teljes, Klapka utca teljes, Korond utca teljes, Kossuth Lajos utca páros 000002-000010/A, Mártírok útja teljes, Molnár Béla utca páros 000002-000056/A, Molnár Béla utca páratlan 000003-000051, Móra Ferenc tér teljes, Rákóczi utca teljes, Szalay Gyula park teljes, Szegedi út páratlan végig, Szegedi út páros 000002-000020, Szent János tér teljes, Szentesi út páratlan 01-21-ig, Városkert utca teljes, Vasút utca 000001- 000006 folyamatos

OM 201063 Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye (6100 Kiskunfélegyháza, Platán utca 12.)

Kötelező felvételt biztosító körzete: Akácfa utca teljes, Almafa utca teljes, Avar köz teljes, Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan végig, Baross László utca teljes, Báthory utca teljes, Béke utca teljes, Bikahegyi út teljes, Blandina nővér utca teljes, Csanyi út teljes, Csongrádi út teljes, Délibáb utca páratlan végig, Diófa utca teljes, Dobó utca teljes, Eper utca teljes, Fűzfa utca teljes, Gábor Áron utca páratlan 000001-000025, Gábor Áron utca páros 000002-000026, Galagonya utca teljes, Harmatos köz teljes, Hársfa utca teljes, Haubner Károly utca teljes, Ibolya utca teljes, Irányi utca teljes, Jegenye utca teljes, Jókai utca páros végig, Kalmár József utca páratlan 000019-tőlvégig, Kalmár József utca páros 000028-tól végig, Kálvária utca teljes, Kocsis Pál utca teljes, Kökény utca teljes, Körtefa utca teljes, Lugas utca teljes, Mészöly Gyula utca teljes, Molnár Béla utca páratlan 000053-tól végig, Molnár Béla utca páros 000058-tól végig, Móra Ferenc utca teljes, Nap utca teljes, Nefelejcs utca teljes, Nyár utca teljes, Orgona utca teljes, Pázsit utca teljes, Platán utca teljes, Rozmaring utca teljes, Szeder utca teljes, Szegedi út 000024 végig páros, Szegfű utca teljes, Szentesi út páros végig, Szentesi út páratlan 000025-től végig, Szilfa utca teljes, Szőlő utca teljes, Tavasz utca teljes, Tölgyfa utca teljes, Tünde köz teljes, Tulipán utca teljes, VII. körzet tanya teljes, VIII. körzet tanya teljes, Viola utca teljes, Virág utca teljes, Vörösmarty utca teljes

OM 202795 Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola (6100 Kiskunfélegyháza, Darvas tér 10.)

Kötelező felvételt biztosító körzete: Álmos utca teljes, Alpári út teljes, Arany János utca teljes, Arató utca teljes, Asztalos János utca teljes, B. Szabó József teljes, Bajcsy-Zsilinszky utca páros végig, Bárány utca teljes, Barázda utca teljes, Béke tér teljes, Béla király utca teljes, Bercsényi utca páratlan 000001-000003/A, Csárda utca teljes, Csikó utca teljes, Csillag utca teljes, Darvas tér teljes, Délibáb utca páros végig, Dr. Holló Lajos utca páratlan végig, Dr. Holló Lajos utca páros 000032-től végig, Eke utca teljes, Fecske utca teljes, Füvestó utca teljes, Gerle utca teljes, Gólya utca teljes, Fekete Pál sétány teljes, Holló László utca teljes, I. körzet tanya teljes, II. körzet tanya teljes, III. körzet tanya teljes, Iskola köz teljes, IV. körzet tanya teljes, Jász utca teljes, Justh Gyula utca teljes, Kalász utca teljes, Ficsor József utca páratlan 000017-től végig, Ficsor József utca páros 000032/C-től végig, Kasza utca teljes, Kéve utca teljes, Kiskun utca teljes, Kőrösi Csoma Sándor utca teljes, Kőrösi utca teljes, Kun utca teljes, Liget utca teljes, Nádasdy utca páratlan végig, Nyíl utca teljes, Nyomás I. tanya teljes, Nyomás IV. tanya teljes, Nyomás V. tanya teljes, Oskola utca teljes, Őz utca teljes, Pacsirta utca teljes, Páka utca teljes, Pázmány utca teljes, Petőfi tér teljes, Petőfi utca teljes, Pipacs utca teljes, Rét utca teljes, Rigó utca teljes, Róna utca teljes, Sarló utca teljes, Sas utca teljes, Semmelweis utca teljes, Simonyi óbester utca teljes, Sólyom utca teljes, Süveg utca teljes, Szélmalom utca teljes, Szemere utca teljes, Szent Imre herceg utca teljes, Tanyasori út teljes, Tegez utca teljes, Templomhalom utca teljes, Tó utca teljes, V. körzet tanya teljes, Vak Bottyán utca teljes, VI. körzet tanya teljes, Zsinór utca teljes

OM 999998 Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola (6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18.)

Kötelező felvételt biztosító körzete: Ady Endre utca teljes, Apaffy utca teljes, Árok utca teljes, Árpád utca teljes, Bajza utca teljes, Balassa utca teljes, Batthyány utca teljes, Bercsényi utca páros végig, Bercsényi utca páratlan 000005-től végig, Berzsenyi utca teljes, Bessenyei utca teljes, Bethlen utca teljes, Blaha Lujza tér teljes, Csáky utca teljes, Czuczor utca teljes, Damjanich utca teljes, Daru utca teljes, Dayka utca teljes, Dessewffy utca teljes, Döbrentei utca teljes, Dr. Holló Lajos utca páros 000002-000030, Eötvös utca teljes, Fadrusz János utca teljes, Gárdonyi Géza utca teljes, Holló Béla utca teljes, Honvéd utca teljes, Illésházy utca teljes, Izsáki út teljes, Jósika utca teljes, Juhász Gyula utca teljes, Kaffka Margit utca teljes, Kállai Mihály utca teljes, Ficsor József utca páros 000002-000032/A, Ficsor József utca páratlan 000003-000015, Kazinczy utca teljes, Kinizsi utca teljes, Kisfaludy utca teljes, Koháry utca teljes, Korona utca teljes, Kossuth Lajos utca páratlan végig, Kölcsey utca teljes, Könyök utca teljes, Laktanya utca teljes, Lisznyai utca teljes, Liszt Ferenc utca teljes, Lónyai utca teljes, Madách Imre utca teljes, Martinovics utca teljes, Mátyás király utca teljes, Mikes utca teljes, Mikszáth Kálmán utca teljes, Molnár telep teljes, Mónus Illés utca teljes, Munkácsy Mihály utca teljes, Nádasdy utca páros végig, Nagyszőlő út teljes, Pálffy utca teljes, Perczel utca teljes, Radnóti Miklós utca teljes, Széchenyi utca teljes, Szendrey Júlia utca teljes, Szent István tér teljes, Szilágyi utca teljes, Táncsics Mihály utca teljes, Teleky utca teljes, Tompa utca teljes, Tóth Árpád utca teljes, Tóth Kálmán utca teljes, Tömörkény István utca teljes, Verseghy utca teljes, Wesselényi utca teljes, XI. körzet tanya Bugaci úttól északra, XII. körzet tanya teljes, Zrínyi utca teljes

További, a Kiskunfélegyházi járás illetékességi területén működő általános iskolák:
Körzettel nem rendelkező iskolák:

 • Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola (6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18.) (van körzettel nem rendelkező tagozata)
 • Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium Móra Ferenc Általános Iskolája (6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1.)
 • Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 29-31)

A Kiskunfélegyházi járás illetékességi területén működő gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény:

 • Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg u. 1-3.)


Bemutatkozás

A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában 1980 óta folyik oktató-nevelő munka 8 évfolyamon, 16 osztályban. Jól felkészült és hivatása iránt elkötelezett tanári közösségünk gondoskodik arról, hogy az itt tanuló gyermekek képességeiknek, érdeklődésüknek és személyiségüknek megfelelően fejlődhessenek. Meggyőződésünk, hogy a képességek kibontakozását, a személyiségfejlődést segítheti, ha a tanulók jól érzik magukat az iskolában, ezért fontosnak tartjuk a gyermekbarát, szeretetteljes légkör kialakítását és megtartását.


Az alapozó szakaszban elsődleges célként fogalmazzuk meg az olvasás, az írás, a számolás alapkészségeinek biztos kialakítását, hogy birtokukban tanulóink használható, korszerű tudásra tehessenek szert, s képesek legyenek boldogulni a különböző élethelyzetekben. Első és második évfolyamon választható jelleggel, harmadiktól tantervi keretek között tanítjuk az idegen nyelvet, angol tekintetében hetediktől – kimenő rendszerben – az emelt szintű oktatás lehetőségével. Sok diákunk zárja a folyamatot nyelvvizsgával.


A matematikai képességeket intézményünkben eddig is csoportbontásban gondoztuk. A 2013-14-es tanévtől azonban lehetőségünk nyílt a tantárgy emelt óraszámban történő oktatására, ötödik évfolyamtól, egy tanulócsoportban.


Minden területen fontosnak tartjuk tanítványaink tehetségének gondozását, amelyet jól mutatnak a széles körű és nagyszámú helyi, regionális és országos versenyeken elért eredmények. A képességek fejlesztését szolgálják a 22 éve működő diákújság mellett a művészetek, az informatika és a sport terén nyíló lehetőségek is.


Az iskolánkban folyó művészeti nevelés különleges alkalmait jelentik 10 éves iskolagalériánk változatos és gyakran megújuló tárlatai, melyek a tapasztalás, a kortárs művészekkel történő személyes találkozás semmivel sem pótolható alkalmait nyújtják gyermekeinknek. Jótékonysági árveréseinken a neves alkotókon kívül egyre nagyobb számmal vannak jelen munkáikkal tanítványaink is.