„ A Föld jövője itt ül az osztályomban.”

(ismeretlen szerző)

Leiz-Vidéki Anett vagyok, 2001 óta tanítok a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában első és második évfolyamon. Évekig napközis nevelőként dolgoztam, majd a 2018-as tanévtől kezdve osztályfőnöki feladatokat látok el.

Két gyermekem van, 11 és 15 évesek. A fiam jelenleg is Dózsás, a lányom a múlt évben ballagott el az intézményből. Édesanyaként és pedagógusként is tudtam, hogy jó helyre hozom a gyerekeimet, mert iskolánkban nemcsak tanulmányi előmenetelük, hanem személyiségük pozitív fejlődése is biztosított az odafigyelő, szeretetteljes környezetnek köszönhetően.

Pedagógiai munkámban fontosnak tartom a családias, egymást elfogadó, oldott légkör kialakítását, mert ez befolyással van a tanulás folyamatára és eredményességére is. Osztályaim esetében a gyerekekkel közösen kialakított szokás- és szabályrendszer kialakítására törekszem, valamint arra, hogy ennek betartása belső késztetésként jelenjen meg. A tanítási módszereim kiválasztásánál figyelembe veszem a gyermekek életkori sajátosságait, az osztály összetételét, igényeit. Nevelő-oktató munkámban kiemelt célom a gyermekközpontúság, a játékos és élményalapú ismeretszerzés. Tehetséggondozó és felzárkóztató tevékenységem során nagy figyelmet szentelek a gyermekek differenciált oktatásának, segítve őket a képességeik személyre szabott kibontakoztatásában. Már első – második osztályban fontosnak tartom az önállóságra, illetve az önálló tanulásra nevelést, amely megkönnyíti tanítványaim felsőbb osztályokba való átmenetét.

Világunkban, mindennapjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technikai eszközök. Az iskolában is elengedhetetlennek tartom ezek használatát. Előszeretettel használom én is ezeket az alkalmazásokat, mert azt látom, hogy a gyerekek nyitottak rá, ezáltal jól motiválhatóak a tanítási órákon.

Végezetül kiemelném a szülői házzal, a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés fontosságát. Együtt gondolkodva, egymást segítve könnyebbek a mindennapok gyermeknek, szülőnek és tanítónak egyaránt.

Izgalommal és nagy szeretettel várom gyermeküket a 2021/2022-es tanévben. A mielőbbi személyes találkozásban bízva, tisztelettel: Leiz-Vidéki Anett

Vissza >>