Patyi Éva Teréz vagyok. Közel három évtizede dolgozom tanítóként. Az élet úgy alakította, hogy főleg első-második évfolyamon tanítottam. Úgy gondolom, hogy tanítóként a kicsikkel való foglalkozás a legszebb és legnehezebb feladat. Kétgyermekes édesanyaként tudom, hogy nagyon fontos az iskolába lépés első élménye. Büszkeséggel tölt el, amikor a szülők megtisztelnek bizalmukkal, rám bízzák legféltettebb kincsüket, a gyermeküket.

Munkám során kiemelt célom a gyermekközpontú tanulás, játékos és tevékenykedtetésen alapuló ismeretszerzés. Nyitott vagyok az új módszerek kipróbálására, elsajátítására, a kor kihívásainak megfelelni. Szívügyemnek tekintem a Meixner Ildikó által kifejlesztett olvasástanítási módszer megvalósítását. Tapasztalatom, hogy a módszer segítségével a gyermekek könnyebben tudják elsajátítani és megszeretni az olvasást, ami minden tanulásnak és tudásnak az alapja.

Fejlesztőpedagógus végzettséggel is rendelkezem, ezért személyre szabottan tudok segíteni azoknak a tanulóknak, akiknek az alapkészségek erősítéséhez szükségük van támogatásra. Nagy figyelmet fordítok a differenciált oktatásra, a tehetséggondozásra, a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatására.  Fontos számomra a gyermekbarát környezet kialakítása, a barátságos, oldott légkör megteremtése, ahol hibázni is lehet, hiszen ez is a tanulási folyamat része. Célom hogy mindenki azonos értékű tagja legyen a közösségnek, megkönnyítve az óvoda-iskola közötti átmenetet.

Az iskolában elengedhetetlennek tartom a modern technikai eszközök használatát. Kiemelt célom, hogy a gyermekek szeressenek tanulni, értékké váljon a tanulás számukra.

Meghatározó a szülői házzal, a szülőkkel való kapcsolattartás és együttműködés. Kiemelten fontos számomra a szülő – pedagógus – gyermek kölcsönös bizalmon, tiszteleten alapuló kapcsolata. Csak együttműködve, összefogva segíthetjük a gyermekek fejlődését, tanulását, így a szülők is nyugodt szívvel érezhetik, gyermekük jó helyen van.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”

(ismeretlen szerző)

Nagy szeretettel várom gyermeküket a 2022/2023-as tanévben.