„Az ember bárhol van is, csak attól tud tanulni, akit szeret.”

/Goethe/

Lakihegyiné Bakró Mónika vagyok, 1994 óta tanítok a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolában. Szeretek itt dolgozni, második otthonomnak tekintem. Napközis nevelőként kezdtem, majd 2007 szeptemberétől osztálytanító lettem.

Három gyermekem van, mindhárman ide jártak a Dózsa Iskolába, így magam is többször átéltem már az iskolakezdés izgalmát.

Az iskolába lépő gyermekek számára mindig meghatározóak az első iskolai élmények, ezért fontos számomra egy olyan osztályközösség létrehozása, ahol a diákjaim jól érezhetik magukat, egymást szeretik, elfogadják, tisztelik.  

Célom, hogy a gyerekek könnyen beilleszkedjenek a számukra új környezetbe, saját képességeiknek megfelelően fejlődjenek, szívesen tanuljanak, szeressék az iskolát. Mindezt egyéni példamutatással, következetes szigorral, türelemmel, humorral és nyugodt, szeretetteljes légkörrel teszem.

A tanítás és nevelés mellett meghatározó számomra az ismeretek változatos módszerekkel való átadása, a motiválás, a differenciálás, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Érték számomra a következetesség, a becsületesség, fontosnak tartom az iskola és a közösség által kialakított szabályok kötelező betartását. A tanórákon gyakran használok digitális eszközöket, melyekkel színesebbé, változatosabbá teszem a tananyag megismerését, elsajátítását. Meghatározónak tartom a kreativitást, igyekszem felkelteni diákjaimban az alkotás iránti vágyat, a kézművesség szeretetét.

Elengedhetetlen számomra a szülőkkel való jó kapcsolattartás, együttműködés, hiszen közös a célunk gyermekeik előmenetelét illetően. Sikereket együtt, kölcsönös bizalommal tudunk elérni. Az új tanévet izgatottan, a leendő kis elsőseimet meleg szeretettel várom!