„A tudományt nem újonnan teremti meg minden új nemzedék, a tudomány olyan, mint a folyton égő fáklya, amely nemzedékről nemzedékre száll. Világos, mi a kötelességünk azokkal szemben, akik átveszik tőlünk, s tovább viszik ezt a fáklyát: segítenünk kell őket.”
Nyikolaj Nyikolajevics Szemjonov

2019. szeptember 19-én tartottuk közös projektzáró rendezvényünket az EFOP-3.2.5-17-2017-00033 azonosítószámú „Egy cél több út” című pályaorientációs projektnek. A közös rendezvényt az hívta életre, hogy mindkét intézmény a részese volt a pályázatnak. Célunk a pályaorientáció megerősítése volt. A megvalósítást mindenki a saját elképzelése szerint alakította. Ebben a feladatban mindvégig a Kecskeméti Tankerületi Központ irányításával, szakmai partnerekkel, külső támogatókkal, az iskola használóival: szülőkkel, tanulókkal, pedagógusokkal vittük sikerre a projektet.

DSC00311DSC00311

Az oktató-nevelő tevékenység során különösen nagy értéknek számít az, amikor olyan lehetőséget kapnak az általános iskolák, amelyek a gyakorlatban, a mindennapi tevékenységben juttatják többlettudáshoz és tapasztalati úton való ismeretszerzéshez a gyermekeinket.
A pályázat során megvalósított programok nemcsak nagy élményt jelentettek a tanulók számára, hanem közösségformáló hatással is volt rájuk.
Olyan szakkörök szerveződtek, amelyekben a résztvevők hasznos és érdekes természettudományos és informatikai ismeretekhez jutottak, látókörük és tudásuk bővült. Olyan helyekre jutottak el a kirándulások alkalmával, ahová közülük sokaknak, lehet, hogy soha nem lett volna lehetőségük.

DSC00311DSC00311

Az üzemlátogatások, egy-egy szakma mélyebb megismerése, sikeres emberekkel való személyes találkozás, kirándulások Magyarország természeti kincseihez, látványosságaihoz: ezek felejthetetlen élményt nyújtottak mind a tanulóinknak, mind pedig a pedagógusoknak.
A Dózsa György Általános Iskolában és a József Attila Általános Iskolában 4-4 szakkör működött 8 pedagógus irányításával. Egész évfolyamokat mozgattunk meg az érdekes programokon való részvétellel.
Célunk az volt, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsük a természettudományos és informatikai ismereteken nyugvó szakmák, hivatások iránt, hogy felfedezzék ezek szépségeit és értékeit.

DSC00311DSC00311

A pályázatban aktívan dolgozó pedagógusok és a szervezést összefogó vezetők részéről is elmondhatom, hogy a programok elérték a céljaikat? Sikerült közelebb hozni a gyermekeket a tudomány és a természet érdekességeihez, kíváncsivá és fogékonnyá váltak azok iránt.
A Kecskeméti Tankerületi Központ finanszírozása által megvalósulhatott pályázatnak köszönhetően digitális eszközökkel, interaktív táblákkal, kísérleti eszközökkel, szakmai anyagok sokaságával bővültek iskoláink eszközparkjai, amelyek a tanítás folyamatát színesítik és korszerűsítik.

DSC00311DSC00311

Lehetőségünk volt közelebbről megismerni a térségben működő nagyvállalatokat, kisebb magáncégeket, akik szívesen tárták ki kapuikat a mai generáció előtt.
Együttműködtünk a város középfokú oktatási intézményeivel, az egyébként is élő kapcsolatok jobban elmélyültek, és egymás segítői lettünk.
Elmondható, hogy nagy lehetőségnek voltunk részesei, amellyel jól gazdálkodtunk.
Köszönjük a Kecskeméti Tankerületi Központ vezetőségének, a pályázatban fáradhatatlanul sokat dolgozó projektmenedzsernek, munkatársaknak a segítő együttműködést.
Köszönjük a gyakorlatban való megvalósítást a bevont pedagógusoknak, és mindenkinek, aki a közös eredményekért és sikerkért dolgozott!

Terbe Ákosné és Wolnerné Vidéki Szilvia
intézményvezetők